השב תשיבם לאחיך - דברים כב:א
השב תשיבם לאחיך - דברים כב:א
שמעתם על המצווה הגדולה שבהשבת אבדה? הפעולה הנשגבת שבהחזרת מציאות שאבדה לבעליה הפכה לאתר נפוץ בשם "השיבו". באתר זה הוקם מערכת מבוססת קהילה, המטרתה לעזור לאנשים למצוא את המציאות האבודה שלהם ולהחזירה לבעליהם החושבים עליהן. אנו רוצים להדגיש את המצווה המיוחדת המקושרת לפעולה זו ולהציג את הקרן המוסדית של מצוות השבת אבדה. נדביך לא רק לגלות את היתרון החברתי שבמצווה זו, אלא גם להבין את האחריות הגדולה שטמוחה ממנה. השבתת אבדה היא הזדמנות לעזור לאחרים, להשתתף בצדקה חברתית ולתת לאנשים הנמצאים בצרה הזדמנות להתחזק ולחזור לשגרה היומיומית שלהם. בעברית, מילה "מצוה" מתייחסת לפעולה הטובה והחיובית שאנו נדבים לבצע, ובמצוות השבת אבדה, אנו מתקיימים את החיוב הזה בצורה מיוחדת.