השב תשיבם לאחיך - דברים כב:א
מעטפה עם סכום כסף נכבד יורו
פרטים
04/12/2022
תאריך מציאה:
טבת תשפ"ב
תאריך עברי:
ירושלים
עיר:
ע"י בקור חולים
שכונה ורחוב:
פרטי אטובוס:
ארנקים וכספים
קטגוריות:
צור קשר
משפ' גודס
איש קשר:
0533127950
טלפון:
אימייל:
ווטסאפ:
תיאור המציאה
מעטפה עם מכתב להולדת הבן ממשפחת ברכפלד